הינך נמצא כאן

70/70 ס"מ סקיצה לבק ספלאש במטבח

מודולים בגודל 20/20 בחלוקות שטח שונות