הינך נמצא כאן

פס צבעוני סביב שירותי האורחים

כל מיני אריחים צבעוניים בפס מתחת לראי ומסביב לשירותים