הינך נמצא כאן

עיצוב - טובה דיסטניק.

אריחים עגולים מזהב בפינת נטילת ידיים מיוחדת