הינך נמצא כאן

עיצוב דגנית שריד-לנר.

מטבח אלגנטי מתחת לקולט האדים שטיח מיוחד