הינך נמצא כאן

מטבח בתובל.

דוגמה מיוחדת בצורת אש מעל כיריים גדולים