הינך נמצא כאן

מטבח בתובל.

קרמיקה בצבעי הקשת מעל ארונות מטבח אדומים