הינך נמצא כאן

מטבח בפרדס-חנה

פס צבעוני אריחים קטנים מעל קרמיקה לבנה פשוטה