הינך נמצא כאן

מטבח בפרדס-חנה.

ירוק פיסטוק או ירוק תפוח ותכלת ולבן במטבח שיש ירוק