הינך נמצא כאן

מטבח בנס-עמים

תמונה מקרמיקה מעל הגז