הינך נמצא כאן

מטבח במשמרות.

קרמיקה כתומה וכחולה במטבח בקיבוץ