הינך נמצא כאן

מטבח במגל.

חיפוי לא גבוה וצבעוני במטבח בקיבוץ מגל