הינך נמצא כאן

מטבח ביפעת.

חיפוי עדין ומיוחד לקיר במטבח