הינך נמצא כאן

מטבח בחיפה.

קרמיקה למטבח ארוך מתחת לקלפה לבנה