הינך נמצא כאן

מטבח בחולון.

קרמיקה מיוחדת על הקיר מעל הגז