הינך נמצא כאן

מטבח בזיכרון-יעקב.

דקורים צבעוניים גיאומטרים במטבח