הינך נמצא כאן

מטבח בבחן.

חלון ארוך במטבח ותחתיו אריחים נפלאים ומיוחדים אחד אחד