הינך נמצא כאן

כדור קטן - קוטר 14 ס"מ, 440 ש"ח כ"א

אהילים צבעוניים מקרמיקה למבטח