הינך נמצא כאן

כדור גדול - קוטר 25 ס"מ, 950 ש"ח, מתקבלות הזמנות