הינך נמצא כאן

חדר רחצה ביפעת.

קיר צבעוני אריחים צבעוניים חלקים במקלחת הורים