הינך נמצא כאן

בקריות, עיצוב בשמת אלמגור סגל.

שיש לבן וקרמיקה צבעונית מיוחדת