הינך נמצא כאן

בכרכור. עיצוב נורית בהונקר.

תמונה מקרמיקה מיוחדת מעל כיריים אינדוקציה