הינך נמצא כאן

בחיפה, עיצוב נורית בהונקר.

חיפוי צבעוני ומיוחד מעל הגז במטבח