הינך נמצא כאן

באשחר, עיצוב נירית פלדמן.

משטח צבעוני במטבח מיוחד