הינך נמצא כאן

אפורים ותכלת חלקים ומודפסים

בריקים צבעוניים אפור ותכלת ואריחים מאויירים